A visszatérülő alap egy bizonyos cél - jelenleg az éghajlatváltozással összefüggő fenntarthatósági célok- megvalósítása érdekében létrehozott, az államháztartás más rendszereitől szétválasztott, attól külön kezelt, kvótapénzben (nem forintban) nyilvántartott pénzügyi alap. Mivel a kvótapénzek egy zárt rendszert képeznek, ezért az alapban elhelyezett pénzeszközök száz százalékban visszafolynak az alapba, miután azokat kamatmentes kölcsönként igénybe vették annak kedvezményezettei, és valós megtakarításaikból, azok keletkezésének ütemében visszafizették az alapba. Az alap pénzeszköze a zéró kamatozású kvótapénz.