Ma a gazdaságot duális szerkezetűnek szokás nevezni, holott a hazai kis- és középvállalkozások nagy része tevékenységében beszállítóként a nagyok termékszerkezetéhez kötött. A valóban duális szerkezet egy függetlenebb termékpálya mentén lenne kialakítható. A fosszilis energiaforrások felhasználásának korlátozása átalakítja a termelés és fogyasztás teljes szerkezetét, ösztönöz az innovációra, a fenntarthatósági kritériumok miatt pedig a helyi, kis és közepes üzemméreteket részesíti előnyben. A fejlesztéseket, beruházásokat a kamatmentes kvótapénz révén könnyebben lehetne meghitelezni. Ráadásul a vállalkozásokat a szokásostól eltérően nem elsősorban a kínálati oldalon keresztül ösztönzi a rendszer, hanem éppen a keresletteremtés által. A kereslet élénkülését a kvótarendszer bevezetése váltja ki, hiszen az abban résztvevő összes szereplőt a takarékosságra, a hatékonyságnövelésre, vagy az alternatív energiaforrások hasznosítására ösztönzi. Ahhoz, hogy a keresleti oldalt követhesse a kínálati oldal, rendelkezésre áll a kamatmentes hitelt nyújtó visszatérülő alap.