Az alábbiakban összefoglaljuk, milyen jogi eszközöket javaslunk a megújuló energiaforrások kihasználását célzó, helyi, közösségi energia beruházások elősegítésére és az energiahatékonyság ösztönzésére:


  1. A szabályozás átalakítása és eljárások egyszerűsítése a társadalmi részvétel megőrzésével

-          a jelenlegi, szétszórt szabályozás helyett a megújuló energiaprojektekre átfogó, egységes szabályozás kialakítását, mivel e beruházások jelentősége egyre nagyobb szerepet játszik az EU energiatermelésében, s e tendenciát kellene követni hazánknak is;

-          a vonatkozó eljárások egyszerűsítését, mivel az eljárások összetettsége, bonyolultsága, az érintett engedélyező hatóságok nagy száma és az eljárási határidők akadályozhatják a beruházások megvalósítását;

-          az eljárások egyszerűsítése során az érdemi társadalmi részvétel biztosítását.

-          a támogatási rendszernek és a jogszabályi feltételeknek a politikai dokumentumokban, stratégiákban kinyilvánított célkitűzésekhez való hozzáigazítását;

-          a helyi és közösségi (decentralizált) energiatermelés jelenleginél nagyságrendileg nagyobb mértékű fejlesztését a példamutató európai trendeknek megfelelően, ezen belül a helyi önkormányzatok, közösségek ösztönzését a helyi energiatermelési lehetőségek kihasználására;

-          a decentralizált energiatermelés elterjesztésének elengedhetetlen feltételének, az intelligens az elosztóhálózatnak a fejlesztéséhez szükséges jogszabályi feltételek megteremtését;

-          az elosztók kötelező érvényű szabályokkal, szankciókkal történő ösztönzését a megújuló energia létesítmények hálózatra csatlakozásának megkönnyítése érdekében;

 

 

2.  Az állami támogatási rendszer megújítása keretében

-          a megújuló energia-beruházásokra vonatkozó pályázatok újraindítását;

-          a kötelező átvételi árak rendszerének további differenciálását és egyes energiaforrások kapcsán annak növelését;

-          az adóterhek csökkentését a megújulók kapcsán, így a megújuló energiaforrásból származó energiára vonatkozó áfa-kedvezmény kiterjesztését; illetve a megújuló energiaforrásból származó energiára vonatkozó energiaadó szabályozásban foglalt mentességek bővítését, vagy legalábbis a felhasználó fogalmának kiterjesztése annak érdekében, hogy pl. az önkormányzati cég által termelt energia felhasználható legyen az önkormányzat által fenntartott más intézményeknél

-          az épületek energiatanúsítványára vonatkozó szabályozás betartása érdekében a szükséges pénzügyi támogatások, pályázatok kialakítását;

-          a helyi, közösségi (pl. önkormányzati) tulajdonlás lehetőségének jogszabályokkal történő biztosítását a jelentősebb méretű helyi megújuló energiás beruházásokban, és / vagy

-          a helyi, közösségi részvétel jogszabályi szintű biztosítását a jelentősebb méretű megújuló energiás projektek döntéshozatalában, irányításában (pl. helyi önkormányzatoknak legyen delegáltja a döntéshozatali szervben, pl. igazgatóságban), mely biztosítja a helyi, közösségi igények figyelembevételét a beruházás és működtetés során

 

3.   Az energiapolitikai döntések meghozatalában

-          az energiahatékonysági célkitűzések és a rezsicsökkentési törekvések összehangolását, ennek érdekében az energiahatékonysági beruházások ösztönzésével kell támogatni a lakosság energiaköltségeinek csökkentésére irányuló törekvések hosszú távú fenntarthatóságát

-          az energiapolitikán belül és a gyakorlati megvalósításban is a megújuló energia és az energiahatékonysági megoldások prioritásának figyelembe vételét az olyan egyéb megoldásokkal szemben, melyek szennyezőek (pl. fosszilis energiaforrások) vagy a környezetre nagyobb potenciális veszélyt jelentenek és kockázatosabbak (pl. atomenergia).