A klímatörvény javaslatunk célul tűzte ki a primer energiafelhasználás fokozatos csökkentését és a hazai fosszilis energiafelhasználás fokozatos kiváltását, hatékony helyettesítését megújuló energiaforrásokkal, társadalmilag és környezetileg igazságos módon.

Bár maga a klímatörvény nem került elfogadásra, érdekérvényesítő munkánk eredményeképpen egyes elemei visszaköszönnek stratégiai dokumentumokban vagy épp döntéshozói szándékokban. A klímatörvény kampány sem vész el, csak átalakul: a fő hangsúlyt a közösségi energiás kezdeményezéseknek adjuk, hiszen ezekben benne rejlik jelenlegi energia-rendszerünk megváltoztatásának lehetősége, a valódi energiafüggetlenség, összhangban a klímatörvény-javaslat elveivel. Célunk, hogy más EU-s országokhoz hasonlóan itthon is induljon minél több olyan közösségi és szövetkezeti kezdeményezés, melyek részben vagy teljesen önellátóak energia szempontjából, saját tulajdonú és működtetésű energiatermelő berendezések segítségével.

 

 

 

 

Közösségi Energia kampány céljai itthon:

- Kedvezőbb hazai jogszabályi környezet kialakításával felgyorsítani az energiahatékony, megújuló energia projektek fejlesztését, különösen a közösségi/szövetkezeti kezdeményezésűeket, tulajdonúakat
- Széleskörű társadalmi hálózat kiépítése a közösségi megújuló energia támogatására
- A döntéshozók tájékoztatása , hogy megfelelő jogi és pénzügyi-támogatási eszközöket terjeszthessenek elő. Megteremteni annak lehetőségét, hogy a közösségi megújuló energia projekteket a köz- és magánszféra együttműködésben finanszírozza a kelet-európai országokban.
- A lakosság tájékoztatása és bevonása, energiaszövetkezet alakításának facilitálása, részvétel a tervezésben-működtetésben