Nem hiába követtük az Energia Stratégia folyamatát, küldtük be a véleményünket és vettünk részt a Stratégiával kapcsolatos fórumokon: a Stratégia Parlamenti elé került változatában szerepel az általunk javasolt kvótarendszer egy változata (ld. alább idézve). Ez azt jelenti, hogy várhatóan a Stratégia cselekvési tervei keretében a kvótarendszert mint lehetséges eszközt megvizsgálja a kormányzat - az MTVSZ nyitott arra, hogy szakértőivel együttműködjön e folyamatban.

Energia Stratégia, 113. o:

"Az egyén érdekeltté tételének leghatékonyabb módja, egy olyan másodlagos gazdasági kör kialakítása lehetne, amelynek alapját egy fogyasztói csoportonként meghatározott mennyiségű elfogyasztható energiakvóta jelentené. A kvótaértékhez képesti energiatakarékosság vásárlási bónuszokra váltható, amely a programban részt vevő termelőktől származó alacsony szénintenzitású termékek vásárlására jogosítaná fel a jól takarékoskodókat. Ez az úgynevezett energia cafetéria rendszer az üdülési csekkhez hasonlóan működhetne, megvalósításának azonban elengedhetetlen előfeltétele az intelligens mérés rendszerének bevezetése. Az intelligens mérés a fogyasztói energiatudatosság növekedését, az energiatakarékos viselkedési minták elterjedését is segíti az egyéni fogyasztási szokások alapján megállapított tarifa rendszer alkalmazásával."