Klímatörvénnyel a fenntartható társadalomért – Éghajlatvédelem, zöld gazdaság, fenntartható társadalom

Gazdaságélénkítés és klímavédelem. Első hallásra talán egymásnak ellentmondó, egymást kizáró fogalmak. A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) azonban megcáfolja ezt, sőt! A természetvédők szerint egy jól kidolgozott éghajlatvédelmi törvény lendületet adhat a gazdaságnak, átalakítva annak korábbi szerkezetét, új lehetőségeket biztosítva a társadalom széles rétegeinek, a gazdaság szereplőinek – és nem utolsó sorban környezetünknek.Az éghajlatváltozás elleni küzdelem csak az egyik ok, amiért a törvényre szükség van. Magyarországnak sürgősen lépnie kell, hiszen a fosszilis energiahordozók tekintetében az ország erősen kiszolgáltatott. Kőolaj tekintetében 86%, földgáz esetében 82%, szén esetében 40%-ban függünk az importtól. Az energiaköltségek ráadásul szélsőségesen különböző mértékben terhelik a társadalom különböző rétegeit. A gazdagoknak jelenleg túl olcsó az energia, a szegényebbeknek pedig túl drága. Mindez azt eredményezi, hogy egyes csoportok nem motiváltak a fosszilis energia felhasználásának mérséklésében, míg mások képtelenek szabadulni az energia csapdából, hiszen a rezsiköltségekre fordítják pénzüket, így nincs anyagi eszköz a kezükben olyan beruházásokra, melyek eredményeként csökkenthetik kiadásaikat és a környezet terhelését.

A környezetvédők új megközelítési módját jelzi a jogszabály tervezet címe is: Klímatörvény a fenntartható társadalomért. Az MTVSZ a közgazdasági és szociális megközelítésre helyezi a hangsúlyt. Az energiatakarékos szolgáltatások és beruházások hasznosságáról szeretné meggyőzni mind a lakosságot, mind a piaci szereplőket, és természetesen a döntéshozókat is. Az eddigi környezetvédelmi jogszabályok nem csökkentették energiafüggőségünket, és nem enyhítették a szociális feszültségeket sem. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a szennyezőt az állam megpróbálta büntetni, hátha kevesebbet szennyez. Az MTVSZ által kidolgozott törvény azonban ebben is új szemléletet képvisel: nem büntet, hanem jutalmaz.

A kerettörvény három alapeleme
A törvény létrehozná a zöldpiacot. Ide a fenntarthatósági kritériumok alapján kerülhetnek be környezetbarát termékek és szolgáltatások. A zöldpiac ennek köszönhetően már önmagában erősíti a hazai innovációt és a gazdaságélénkítés erős eszköze lehet.

A stratégia másik eszköze az erőforrás-kvóta. A csökkentési célokat az erőforrás-kvóta rendszer valósítaná meg. Az évente megállapított csökkentési céloknak megfelelő mennyiségű fosszilis energiahordozó használati jogot osztanának szét a termelők és fogyasztók között. Aki a kvótája felett fogyaszt, annak a többletet meg kell vásárolnia majd a kvóta piacon; aki tud takarékoskodni és marad kvótája, az eladhat. A kvótarendszer tehát nem korlátoz, és nem büntet, de az átlagnál többet fogyasztót többletköltséggel igyekszik rávenni az energiatakarékos megoldások alkalmazására.

A törvény által létrehozott 100%-os, kamatmentes visszatérülő alap pedig a tőkehiányos vállalkozásokat, önkormányzatokat és a lakosság kevésbé tehetős rétegeit segítené ki abból a csapdahelyzetből, hogy éppen a magas közüzemi számlák miatt nem képesek megtenni az energiatakarékosságot szolgáló beruházásokat. Ennek eredményeként fokozatosan csökkenne energiafüggőségünk, lendületet venne a megújuló energiaforrásokkal és hatékonysággal kapcsolatos kutatás és fejlesztés. Az új megoldások elterjesztése és alkalmazása fellendítené a gazdaságot, mivel a szabályozás ösztönözné az alternatív, környezetbarát megoldások keresletét.

Nincs lehetetlen, csak tehetetlen
A törvényjavaslatban az is szerepel, hogy Magyarország az 1990-es bázisévhez viszonyítva 2020-ig negyven százalékkal, 2050-ig pedig nyolcvan százalékkal kívánja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. 2010-ben ebből a csökkentésből már kb. 34 százalékot teljesítettünk.

„A fenntarthatóságot szolgáló törvénytervezetben kitűzött célok egyfajta szerkezetváltást is megteremtenek, így létrejönne egy tudatosabb, anyag- és energiatakarékos gazdaság. Mindez a nagy iparvállalatoknak és a háztartásoknak is érdeke. A jogszabály elfogadásának legfőbb gyakorlati haszna, hogy csökkenne az ország energiaimport-függősége és a zöldberuházások mindenki számára hozzáférhetővé válnának. Így nemcsak kikerülhetnek a háztartások az energia- és gázár csapdából, de nőne a beruházások és az új zöld munkahelyek száma is. Mindezek eredményeként a gazdaság összességében élénkülne és stabilabbá válna” – mondta Farkas István, az MTVSZ ügyvezető elnöke.

Klímakampányunk során egy 2020-as családi nappali bemutatásával szemléltettük, hogy milyen hatást gyakorolhat a magyar családok életére a törvény bevezetése. Az eseményen készült fotók innen letölthetők: http://mtvsz.hu/fotogaleria_list.php?from=&which=109 .